Den här korta videon visar alla ingredienser du behöver för att skapa en egen projektmodell som är specialanpassad för just din verksamhet.

Förkortad transkiption of videon

Den här videon visar hur du kan skapa din egen projektmodell.

Först måste du definiera några faser och och jag föreslår följande faser.

  1. I första fasen bör svara på varför du startar projektet.
  2. I den andra fasen är det dags att definiera vad som ska inkluderas i projektet.
  3. I den tredje fasen planerar du hur du ska utföra projektet.
  4. I den fjärde fasen utför du projektet.
  5. I den femte fasen stänger du ner projekten.
  6. I den sjätte och sista fasen utvärderar du nyttan av projektet.

För varje fas skapar du sen processer hur dom viktiga aktiviteterna ska utföras för att effektivt kunna utföra uppgifterna.

Du behöver även ett sätt att säkra att projektet går i harmoni med din affärsstrategi och det kan du göra genom att införa Phase Gates mellan faserna. En Phase Gate är en slags grindvakt som släpper igenom bra projekt och stoppar dåliga projekt.

Du behöver också checklistor och mallar för att spara tid och förhindra misstag.

Här är några exempel på mallar.

  • Business Case
  • Projekt direktiv
  • Slutrapport och några till

Skapa också checklistor för viktiga och ofta återkommande moment som sparar tid och säkrar att du inte glömmer något viktigt.

Det är de viktigaste delarna av en projektmodell.

Erbjudandet om en gratis strategisk plan är inte längre aktuellt men kontakta oss gärna för mer gratis information om hur du kan skapa din helt egna högeffektiva projektmodell.

Expertum Consulting AB kan hjälpa dig

Vi har en beprövad projektmodell som är enkel för dig att implementera och ger effektiva resultat. Kontakta oss på +46 (0)8 528 003 01 för mer information om hur vi kan hjälpa dig.

Leave a Reply