Vi hjälper redan framgångsrika ledare bli ännu bättre

Vi fokuserar på att hjälpa redan framgångsrika ledare bli ännu bättre genom unika metoder där klienten och coachen tillsammans tar fram en handlingsplan som kan innefatta allt från ledarskap till time management och allt där emellan beroende på de önskemål klienten har. Fokus läggs i främsta hand på att mätbara resultat uppnås i motsats till de flesta andra coaching uppdrag som ofta är otydliga och inte ger mätbara resultat.

Coaching med oss är en förmån och en belöning för ett väl genomfört arbete. Vi tar endast emot redan framgångsrika ledare som är redo att ta nästa steg i karriären och samarbetet startar först efter en utvärdering gjorts för att säkra att klienten har rätt profil för den coaching vi fokuserar på. Vi jobbar därför inte med klienter som främst "skickats av HR eller deras chef" för att korrigera brister i ledarskap och management. Det är absolut inget fel i att korrigera klienter med större brister men det är inte vår fokus så vi lämnar med varm hand över dessa klienter till andra coacher.

Att inleda ett coaching samarbete med oss är redan det ett bevis på att du redan nu är framgångsrik och har ännu större ambitioner för framtiden.

När det gäller coaching, arbetar vi främst med högre chefer, VD, ägare och styrelseledamöter. Men vi arbetar även med yngre förmågor som utsetts till "framtidens ledare" av företaget.

På grund av efterfrågan har vi idag en väntetid på 2-6 månader för nya klienter. Men det går utmärkt att redan nu genomgå den utvärdering som krävs för att bli godkänd som klient. Det medför att du hamnar så högt upp i kön det går att komma.

Det finns två sätt att genomgå den utvärdering som krävs för att bli vår "coaching klient"

  1. Liten utvärdering: Omfattar en profilering genom ProfileXT som även inkluderar en verbal återkoppling av resultatet. Resultatet av profileringen och den medföljande återkopplingen är mycket värdefullt för klienten och väl värt den investering som krävs av klienten.
  2. Stor utvärdering: Förutom allt som innefattas i "Liten utvärdering" så tillkommer även en "Verbal 360" där vi kontaktar flera av dina kollegor via telefon och ställer frågor om dig och din organisation. Naturligtvis får du även återkoppling på den "Verbala 360" utvärderingen som görs men källorna är strikt konfidentiella, vi avslöjar inte "vem som sagt vad" för att undvika att dina medarbetare inte vill öppna sig. Däremot kan du själv styra vem av dina kollegor vi kontaktar.

Det spelar ingen roll om liten eller stor utvärdering har utförts för dina möjligheter att bli vår coaching klient. Däremot kan du få en "flygande" start när coaching samarbetet startas om stor utvärdering gjorts. Den återkoppling du får efter stor utvärdering gjorts är mycket mer omfattande och värdefull för dig personligen.

Min uppdragsbeskrivning är enkel. Jag hjälper redan framgångsrika ledare ta nästa steg i karriären genom att utveckla sig själva, dess personal och sin organisation på ett positivt och hållbart sätt.

Drivkraften är inte att bli berömd, prisad eller för att få lovord, drivkraften är min passion att hjälpa dig och andra ledare att uppnå sin fulla potential.

Kanske du är min nästa framgångsrika klient som jag hjälper att ta nästa stora steg i karriären?

FÖRETAG: Expertum Consulting AB

ADRESS: Untragatan 10, 802 61 Gävle

TELEFON: +46 8 528 003 01

PHONE: +1 301 637 7909 (International calls)

MOMS# (VAT): SE 556971465101

ORGANISATIONSNUMMER: 556971-4651