Att driva fel projekt medför många negativa konsekvenser:

 • Det stjäl resurser från andra viktiga projekt
 • Det kostar pengar utan att tillföra någon nytta
 • Det stjäl fokus från andra viktigare projekt
 • Det försenar andra viktigare projekt
 • Det riskerar att förstöra din image hos kunden

En kraftfull och enkel sak du kan göra för undvika starta projekt som inte är i harmoni med din affärsstrategi är att införa Phase Gates under viktiga faser av projektet, speciellt i början av projektet.

Vid varje Phase Gate kan du då göra en bedömning om projektet är rätt för dig och din verksamhet.

En Phase Gate är en sorts vägspärr som hindrar dåliga projekt att slippa igenom. Bara bra projekt kommer igenom och dåliga projekt stoppas i grinden.

 • Så en effektiv åtgärd är att införa Phase Gates vid viktiga faser i projektet där du bedömer följande generella kriterier.
 • Hur väl projektet är anpassat till företagets strategiska mål och inriktning
 • Hur mycket värde projektet tillför till kunden
 • Hur mycket värde projektet tillför till företaget
 • Sannolikheten att projektet kan uppnå målen
 • Att projektet är bästa möjliga användning av företagets resurser
 • Förtroende att projektet kan fullföljas enligt plan
 • Beslutsamhet att allokera tillräckligt med resurser till projektet
 • Sannolikheten att det finns en betalande kund vid kundprojekt
 • Risken du tar genom att starta projektet

För att säkra att du inte glömmer bort något viktigt så är det bäst att skapa en checklista för varje Phase Gate och Phase gates kan ha olika fokus beroende på var i projektet du befinner dig så du kan behöva olika checklistor beroende på i vilken fas du befinner dig.

Erbjudandet om gratis konsultation som erbjuds i videon är ej längre tillgängligt i sin nuvarande form men kontakta oss gärna för ett helt utan skyldigheter från din sida.

Expertum Consulting AB kan hjälpa dig

Vi har en beprövad process för Phase gates och andra projektprocesser som är enkel att implementera och ger effektiva resultat. Kontakta oss på +46 (0)8 528 003 01 för mer information om hur vi kan hjälpa dig.

Leave a Reply