Jag kommer tydligt ihåg riskanalysen vi gjorde när jag just anlänt till Kambodja som huvudprojektledare för ett nyckelfärdigt projekt som skulle bygga det första 3G nätet i Kambodja.

“Hur ska vi göra med landminorna som finns utspridda runt hela Kambodja?” sa en av våra lokala medarbetare som deltog i projektet.

“Landminor… finns det landminor i Kambodja frågade jag lite blek i ansiktet”.

“Det finns mellan 4-6 miljoner landminor i Kambodja efter Pol Pot och kriget med Vietnam på 70-talet. Människor mister både liv och lem fortfarande idag. Vi måste säkerställa att områdena vi bygger på är säkrade från landminor” var svaret jag fick.

De flesta projektrisker handlar inte om krig men alla projekt har risker dom kan ha en förödande effekt på projektet om dom inte tas på allvar och bearbetas.

Ett effektivt sätt att täcka in möjliga riskområden vid en riskanalys är att upprätta en lista med olika riskområden för att säkerställa att man inte glömmer vissa risker. Denna lista kan användas som indata till riskanalyserna för projektet.

Exempel på risklista:

RiskområdeExempel
Legala riskerPatent brott, import embargon
Kommersiella riskerKommersiella villkor
MiljöriskerOrkaner, hetta, kyla, regnperioder
Tekniska riskerOmogen teknik, inkompatibla produkter
Finansiella riskerÖkad kostnad, ej få betalt
AffärsriskerFörlorad marknadsandel
Politiska riskerVal, demonstrationer
Hälsa & SäkerhetsriskerFöroreningar, landminor, krig, arbetsmiljö
ValutariskerVäxelkurser, inflation
KvalitetsriskerDålig produktions yield, reparationer
Organisatoriska riskerOmorganisationer, otydligt ansvar
Resurs riskerDålig kompetens, brist på ingenjörer
Allmänhetens åsikterDemonstrationer, dålig PR
Andra riskerSabotage, konkurrenternas handlingar, konspirationer

Du kan ta denna lista som grund och bygga en egen lista med mer specifika riskområden och exempel på risker för din verksamhet.

Tänk dock på att inte begränsa riskanalysen för projektet till bara riskområdena och riskexemplen på den risklista du utarbetat. Det var det felet jag gjorde när jag inte förstod att det fanns landminor i Kambodja. Lyckligtvis hade jag en lokal medarbetare som fångade upp risken ändå. Vid varje riskanalys bör du därför titta bredare än det perspektiv som risklistan ger för att säkerställa att alla risker täckts in.

Rätt använd kan en liknande risklista förbättra kvaliten och effektivisera dina framtida riskanalyser.

Fotnot: Bara under 2013 i Kambodja blev 22 dödade och 89 skadade av landminor varav en tredjedel var barn. För mer information om landminor i Kambodja kan du läsa på denna sida how Wikipedia.

Leave a Reply