0Comments

Effektiv Riskanalys Med Risklistor

Jag kommer tydligt ihåg riskanalysen vi gjorde när jag just anlänt till Kambodja som huvudprojektledare för ett nyckelfärdigt projekt som skulle bygga det första 3G nätet i Kambodja. "Hur ska vi