0Comments

Phase Gates i Projektmodellen

Att driva fel projekt medför många negativa konsekvenser: Det stjäl resurser från andra viktiga projekt Det kostar pengar utan att tillföra någon nytta Det stjäl fokus från...
0Comments

Skapa en Egen Projektmodell

Den här korta videon visar alla ingredienser du behöver för att skapa en egen projektmodell som är specialanpassad för just din verksamhet. Förkortad transkiption of videon...
0Comments

Vad är en bra Projektmetodik

Peter svarar på frågor om projektmetodiker, dess för och nackdelar och vad man ska tänka på när man introducerar en ny projektmetodik. Frågorna om Projektmetodik som ställs i...
0Comments

Projektfaser

Alla projekt är per definition unika men alla projekt genomgår trots det samma projektfaser om man kokar ner projektet till dess kärna. Innan vi börjar utföra arbetet bör vi...