Skapa en strategisk plan, sätt mål i företaget eller lös en konflikt. Ett målfönster (goal grid) är ett fantastiskt verktyg som löser dessa problem på ett snabbt och enkelt sätt.

Fördelarna med ett målfönster.

  • Kraftfullt verktyg för strategisk planering och målsättningsarbeten
  • Ger en klar bild och även en holistisk bild
  • Tydliggör motstridiga värderingar, bra att använda vid konfliktlösningar
  • Kan användas på alla nivåer inom företaget
  • Enkelt att använda

Du skapar ett målfönster genom att svara på följande fyra frågor:

  1. Vilka bra saker du har idag och som du vill behålla i framtiden
  2. Vilka dåliga saker du inte har idag och som du vill fortsätta undvika i framtiden
  3. Vilka dåliga saker du har idag och som du vill eliminera i framtiden
  4. Vilka bra saker som du saknar idag och som du vill uppnå i framtiden

Saker som ligger i behålla och undvika är sådant vi inte vill förändra utan vi vill att nuvarande situation behålls även i framtiden.

Saker som ligger i uppnå och eliminera är saker där vi vill se en förändring av den nuvarande situationen, antingen genom att eliminera problem eller uppnå något positivt.

En av fördelarna med målfönster är att det tittar både på nuläget och framtiden och på bra och dåliga saker. Ser du bara på vad du vill uppnå kan du i ivern att förbättra något förstöra vad som tidigare var bra.

Säg till exempel att vi har ett problem med bristande tillgång på resurser i projektet men dom resurser vi har är väldigt kompetenta. Så vi vill därför eliminera bristen på resurser och behålla den goda kompetensen hos resurserna. Hade vi inte uttryckligen sagt att vi vill behålla den goda kompetensnivån är det en risk vi anställt resurser med låg kompetensnivå för att lösa problemet med brist på resurser.

Du hade helt enkelt löst ett problem men skapat ett annat.

Sist men inte minst viktigt så gör du en åtgärdsplan för vad du vill undvika, eliminera, uppnå och behålla. Det viktiga är att du verkligen gör något med den information du samlat med hjälp av målfönstret.

Ring gärna 076-77 22 014 och fråga efter Peter om du har frågor kring målfönstret eller andra relaterade frågor.

Leave a Reply